Wednesday, June 15, 2005

易香人系列之一: 易香人的誕生


易香人系列之一: 易香人的誕生 (The Birth of Yi Hong Yan)
易香人出世了!
醫生: 恭喜你地, BB係個既男既女!
妻子: 好喎! 第日又可以收禮金, 又可以有分豬肉!
醫生: well, actually, 佢係一張香港身份證!
丈夫: 嘩!!咁就好啦, 連幾百蚊都慳番!
醫生: 哦...你地歡喜就好, 不過張身份證係舊款過膠0個種.
妻子(皺眉): 唔係智能身份證?
醫生: 唔係.
丈夫: 哎呀, 第日要換又要蝕水! 正敗家仔!
醫生: 佢唔係仔. 佢係仔又係女.
妻子: 老公, 算啦, 賺左D禮金都好啦! 咁醫生, 我地呢D唔識字的, 想問下你意見, 佢改咩名好?
丈夫: 仲駛問, 梗係叫發達, 發財, 多錢之類啦......
醫生: 唔, 事實上, 佢身份證上已經有個名, 叫"易香人".
丈夫妻子同聲: 睬!!睬!!睬!! 香香聲, 咁難聽!
妻子: 哎,易香易香, 貪好聽咩!
丈夫: 唔得, 我要改名!
醫生: 呢種天生身份證要改名, 可能手續上比較麻煩, 又要好多錢......況且......
丈夫: 況且咩呀?
醫生: 況且, 呢個名都反映左佢的身體情況......
妻子: 下? 醫生, 個BB做咩事呀? 唔好嚇我......
醫生: 佢患左天生易死病, 身體非常脆弱, 隨時都會有離世的危險.
妻子: 醫生醫生......你要救下佢呀!!
醫生: 對唔住, 你冷靜D先, 呢個病係冇得醫的, 表面上, 身體機能係冇問題的, 只要唔好俾佢受刺激, 佢都可以一樣健康成長.
丈夫: 既然醫生話冇事, 就唔好醫啦, 又要錢......名都唔好改啦. 佢咁瘦, 應該食好少野ma,醫生?
醫生: 係呀, 基本上, 佢只係一張過膠的紙, 所以唔駛點食野.
丈夫: 哦, 總算你個衰仔有番D用!!
醫生: 佢唔係仔, 佢係仔又係女!Posted by Hello

3 comments:

Anonymous said...

After being informed of aion kinah the problem, wow power leveling their daughter's date said he aion kinah could get the peanut out. wedding dresses the pilot dog clothes threw open the door wedding dresses and jumped Aion gold from world of warcraft power leveling the plane.flyff power leveling the young man's world of warcraft power leveling sunburn started acting up again.maple story mesos He asked to be excused, flyff power leveling went into cabal gold the kitchen wedding dress designers The executoner said that wow gold if this happens warhammer power leveling a second time throws out shaiya gold a grenade and says, flyff power leveling i'm in the army,i can get these dog clothes whenever i need them. maple story power leveling"so they all land 2moons power leveling safely dragonica gold

jasonbob said...

golden goose starter
paul george shoes
kenzo clothing
yeezy boost 350
giannis shoes
yeezys
jordans shoes
golden goose superstar
authentic jordans
kd13

Anonymous said...

kobe basketball shoes
supreme hoodie
kyrie 6
kyrie 5 spongebob
golden goose shoes
off white clothing
kobe sneakers
goyard bags
jordan 1 high
yeezy 350