Monday, November 10, 2008

三十而滅:最後一天2008.10.30 跑馬地

三十而立,三十而滅;雖命過三十,但波夫波就此告別人間。雖肉身已死,但靈魂不滅,轉世之道,在乎網絡。感謝各方好友支持,有緣短聚,感恩不盡。名利乃擾人之事,創作乃生命之本。三世輪迴,是豬是馬,不得而知。軀殼無謂,精神不死,以自省最為珍之重之,切記切記。後會有期。